Workshop wijzigingen arbeidsrecht 6 november 2019

Helaas geen plaatsen meer beschikbaar

Workshop wijzigingen arbeidsrecht 6 november 2019

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2020 voor het onderwijs: bent u al goed voorbereid?

Highlights van de wijzigingen in het arbeidsrecht in het primair en speciaal onderwijs door Cascade advocaten

Op 6 november 2019 biedt Cascade advocaten u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht van het onderwijspersoneel vanaf 1 januari 2020. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw eigen inbreng wordt ingezoomd op de nieuwe regelgeving van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. Daarnaast wordt het nieuwe reglement van het Participatiefonds dat van kracht is per 1 augustus 2021 en grote gevolgen zal hebben voor uw financiële bedrijfsvoering onder de loep genomen.

Vanaf 2020 zal er in het primair onderwijs al het nodige gaan veranderen op het gebied van het arbeidsrecht. U kunt er, als bestuurder, directeur/schoolleider of HRM-functionaris gemakkelijk het spoor in bijster raken.

Noor Dietvorst, Arzu Yandere en Bas Vorstermans maken op 6 november 2019 de nieuwe wet- en regelgeving voor onderwijspersoneel op dit vlak voor u begrijpelijk en behandelen ook actualiteiten vanuit de jurisprudentie.

Te behandelen onderwerpen zijn o.a.:

  • Wat valt er te verwachten op het gebied van de nieuwe WAB voor het PO? Bent u al voorbereid op de nieuwe regels betreffende de transitievergoeding en de nieuwe ontslagmogelijkheden?
  • Wat gaat er wijzigen op het gebied van het eigenrisicodragerschap voor de WW en de bovenwettelijke WOPO vanuit het Participatiefonds?   
  • Do’s en don’ts bij beëindiging van een dienstverband: waar moet je op letten en wanneer plan je dit ontslag?
  • Aandacht voor de behandeling van specifieke casussen en jurisprudentie vanuit de praktijk  

Wij kijken er naar uit u op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten!

Wanneer: 6 november 2019 (inloop 13.30 uur, aanvang 14.00 uur, eindtijd 15.30 uur)

Waar: Pro Management Onderwijssupport te Delft (Burgemeestersrand 59, 2625 NV Delft)

Door wie: Noor Dietvorst, Arzu Yandere en Bas Vorstermans

Voor wie: bestuurders, directeuren, HRM-functionarissen en schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs

Deelname: kosteloos