Onze werkwijze

Ons werk start met goed luisteren. Daar zijn wij meesters in. Dit kan in eerste instantie vaak telefonisch, maar natuurlijk maken we zo nodig een afspraak om elkaar te ontmoeten. Vaak vragen wij onze klanten om meteen al wat relevante documenten te mailen of op te sturen, om een zo goed mogelijk beeld van een zaak te krijgen. Zonder uitzondering zijn wij in staat om, snel na het eerste telefoontje, helder aan te geven wat wij voor iemand kunnen betekenen.

Wij zijn in staat snel na het eerste telefoontje helder aan te geven wat we voor u kunnen betekenen

In 95% van de gevallen kunnen wij, met onze juridische expertise en kennis van de onderwijssector, helpen om een (dreigend) conflict te voorkomen of partijen nader tot elkaar te brengen. Bij onze heldere aanpak hoort ook duidelijkheid vooraf over de kosten. Onze vaste relaties helpen wij vaak kosteloos op weg bij losse vragen of met een eerste analyse van een probleem. Op deze manier komt u nooit voor verrassingen achteraf te staan. Of het moet de betrokken en deskundige wijze zijn, waarop wij uw zaak tot een succesvol einde brengen.

  • Cascade_werkwijze

Wat cliënten zeggen

“Daar waar bepaalde vragen onze expertise overstijgen, schakelt De Kleine Prins de kennis van anderen in. Zeker als het gaat om juridische vraagstukken en een cao die aan veranderingen onderhevig is. Op juridisch gebied laten wij ons al jaren ondersteunen door Bas Vorstermans. Niet alleen vanwege de uitgebreide noodzakelijke kennis die Bas heeft, maar ook door de waardevolle adviezen die wij krijgen bij de uitvoering van onze taken.
De werkwijze van Bas Vorstermans sluit aan bij onze werkwijze: expertise die gedeeld wordt, goede communicatie en geen 9/5 mentaliteit, waardoor er snel en oplossingsgericht meegedacht wordt.”

“De samenwerking met Noor Dietvorst is gestart in de tijd dat Noor werkzaam was voor de VBS. Wij hebben Noor Dietvorst leren kennen als iemand die beschikt over actuele juridische kennis. Noor verdiept zich grondig in haar juridische zaken, handelt daadkrachtig en heeft een prettige en snelle wijze van communiceren. Haar inzet, flexibiliteit en enthousiasme waarmee ze zaken benadert, werken prettig. Wij waarderen de samenwerking tevens omdat er enerzijds wordt meegedacht met ons als klant, echter anderzijds voldoende kritische benadering is naar ons als klant. Er wordt een duidelijk plaatje geschetst met diverse mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s.

We wensen Noor Dietvorst en Bas Vorstermans dan ook veel succes toe met Cascade advocaten en hopen dat de vruchtbare samenwerking ook in de toekomst kan blijven bestaan.”

“Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland maakt al jaren gebruik van de expertise van Bas Vorstermans en Noor Dietvorst en zijn zeer tevreden over de slagvaardige professionele aanpak die oplossingsgericht is en waarbij ook oog is voor menselijke kant van het juristenvak: werkend vanuit hoofd, hart en handen, zoals wij voorstaan. Wij wensen beiden een goede doorstart bij Cascade.”

“Bas Vorstermans heeft mij als advocaat bijgestaan in het arbeidsgeschil dat ik als bestuurder van een school voor voortgezet onderwijs had met het toezichthoudende deel van het bestuur. Hij heeft in deze complexe situatie de juiste balans gevonden tussen professionele begeleiding en oog voor de menselijke maat. Bas heeft een strategie uitgestippeld die aansloot bij mijn behoefte en die tot een optimaal resultaat heeft geleid. Ik kan de dienstverlening van Cascade advocaten aanbevelen.”

In Noor Dietvorst heeft onze medezeggenschapsraad afgelopen maanden de broodnodige steun gevonden in een conflict met ons schoolbestuur aangaande het advies en instemmingsrecht van de MR. Zij weet hoe dit proces gaat verlopen en voorziet ons van vlijmscherpe teksten als het gaat om de juridische kanten van dit advies. Ze is niet alleen zelf vakinhoudelijk erg sterk, maar weet ook de juiste personen bij het proces te betrekken om tot een nog sterker advies te komen. Zonder haar input zouden we in ons hemd staan! 

Als nieuwe P&O adviseur in de complexe wereld van het arbeidsrecht in het onderwijs heeft Noor Dietvorst mij goed en vakkundig ondersteund in diverse juridische casussen en dossiers. Noor beschikt over grondige kennis en veel ervaring. Deze weet ze op een fijne en heldere manier over te brengen waarbij ze aan de ene kant adviseert vanuit het juridische kader en aan de andere kant het belang van de werkgever niet uit het oog verliest. Noor verdiept zich goed in de vraag, onderzoekt het dossier grondig en levert maatwerk.  Ook de workshops van Noor en Bas Vorstermans waarderen wij en zijn zeker van toegevoegde waarde voor ons.

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.