Publicaties & Boeken

Cascade advocaten levert met regelmaat een bijdrage aan een vaktijdschrift of boek over onderwijsrecht. Hieronder treft u een overzicht aan van onze publicaties en boeken.

Geschillen over zeggenschap en medezeggenschap – Op één lijn met de mr

Verlofadministratie bij ziekte

Compensatie voor de transitievergoeding – Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker

Rechtsgeldig studiekostenbeding in het onderwijs: hoe zit dat ook alweer?

Afwijking van de onderwijstijd: DE BELEIDSREGEL NADER BELICHT

MEDIATION: ER SAMEN UITKOMEN – Steeds vaker gekozen voor bemiddeling bij geschillen en conflicten

Kroniek: Toetsing, beoordeling en examinering

TOELATING VAN EEN LEERLING – WAT KAN WEL/NIET?

DE WIA-UITKERING MET VERKORTE WACHTTIJD – Bij ernstige en onherstelbare ziekte

ONGEWENST GEDRAG OP SCHOOL – Wat komt er kijken bij een melding?

NIEUW REGLEMENT PARTICIPATIEFONDS – Veranderingen per 1 augustus 2022

HET INZAGERECHT VAN OUDERS – Niet alle persoonsgegevens worden zo maar verstrekt

ONTHEFFING LEERPLICHT – Wat is de rol van de schooldirecteur?

ZZP’ER IN HET ONDERWIJS: EEN HOUDBARE CONSTRUCTIE? De juridische valkuilen

NIET EENS MET HET SCHOOLADVIES – Rol van de klachtencommissie en de rechter

MEDISCH ADVIES BEDRIJFSARTS – Een controversieel thema

HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF ONDER DE LOEP – Wat zijn de juridische valkuilen?

WET BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF – Regeling in het primair onderwijs is gunstiger

Ontslag na twee jaar ziekte: de procedure

Mediation is vaak een (begin van een) Oplossing

De do’s en dont’s bij gezagskwesties – INSCHRIJVING VAN EEN LEERLING VAN GESCHEIDEN OUDERS

Wet biedt meer ruimte – Nieuwe procedure voor Schoolstichting

KUN JE VACCINATIE VERPLICHTEN? Wat als ouders en leerkrachten er tegen zijn…

Participatiefonds perikelen – Het nieuwe reglement 2021-2022 nader beschouwd

Waar heeft de medezeggenschapsraad (geen) recht op?

Wie betaalt, bepaalt? De worsteling tussen bekostiging en ouderbijdragen

Ouderbijdrage: Van vrijwillig naar vrijwilligst

Aansprakelijkheid voor medisch handelen in het onderwijs

Het coronavirus en de verantwoordelijkheid van de werkgever

Knelpunten in de rechtspositie van ouders en leerlingen in cluster 2 onderwijs

Schooladvies: wat mag, wat moet?

Arbeidsconflicten: een juridisch moeras in geval van ziekte

Toon meer
Cascade_publicaties

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.