Publicaties & Boeken

Cascade advocaten levert met regelmaat een bijdrage aan een vaktijdschrift of boek over onderwijsrecht. Hieronder treft u een overzicht aan van onze publicaties en boeken.

NIET EENS MET HET SCHOOLADVIES – Rol van de klachtencommissie en de rechter

MEDISCH ADVIES BEDRIJFSARTS – Een controversieel thema

HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF ONDER DE LOEP – Wat zijn de juridische valkuilen?

WET BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF – Regeling in het primair onderwijs is gunstiger

Ontslag na twee jaar ziekte: de procedure

Mediation is vaak een (begin van een) Oplossing

De do’s en dont’s bij gezagskwesties – INSCHRIJVING VAN EEN LEERLING VAN GESCHEIDEN OUDERS

Wet biedt meer ruimte – Nieuwe procedure voor Schoolstichting

KUN JE VACCINATIE VERPLICHTEN? Wat als ouders en leerkrachten er tegen zijn…

Participatiefonds perikelen – Het nieuwe reglement 2021-2022 nader beschouwd

Waar heeft de medezeggenschapsraad (geen) recht op?

Wie betaalt, bepaalt? De worsteling tussen bekostiging en ouderbijdragen

Ouderbijdrage: Van vrijwillig naar vrijwilligst

Aansprakelijkheid voor medisch handelen in het onderwijs

Het coronavirus en de verantwoordelijkheid van de werkgever

Knelpunten in de rechtspositie van ouders en leerlingen in cluster 2 onderwijs

Schooladvies: wat mag, wat moet?

Arbeidsconflicten: een juridisch moeras in geval van ziekte

Kroniek: Toetsing, beoordeling en examinering

Uitkering ex-werknemer kost vanaf 2021 altijd geld

Interessante uitspraken geschillencommissie

Update over nieuwe privacywetgeving in het primair onderwijs

Het recht op vakantieverlof

Eisen aan de toelaatbaarheids- verklaring

Compensatieregeling transitievergoeding en slapend dienstverband

Wat doet de onderwijsinspectie in 2019?

Meldcode kindermishandeling aangepast

Second opinion versus deskundigenoordeel

Passend onderwijs en toelating: wettelijke kaders, perspectieven en dilemma’s

Recht op transitievergoeding bij deeltijdontslag en herplaatsing?

Professionele dialoog over afspraken werkverdeling en tijd

Grensoverschrijdend gedrag in de school. Er is iets aan de hand…

Toon meer
Cascade_publicaties

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.