Over Cascade advocaten

Persoonlijk en betrokken aan de ene kant. Professioneel en goed ingevoerd in de onderwijssector aan de andere kant. Dat is hoe onze opdrachtgevers Cascade advocaten zien.

Cascade advocaten is één van de leidende advocatenkantoren binnen de onderwijssector.

Een groeiende groep schoolbesturen, medezeggenschapsraden en werknemers in het onderwijs doet een beroep op ons om hen juridisch te adviseren of bij te staan. Daarnaast adviseren wij ook aan andere onderwijspartijen, zoals samenwerkingsverbanden, gemeenten of andere aan het onderwijs gerelateerde organisaties. Onze brede onderwijsexpertise op juridisch gebied komt daarbij goed van pas.

Met veel van onze opdrachtgevers onderhouden wij al jarenlang een plezierige én succesvolle relatie. Met enige regelmaat gebruiken zij ons als klankbord en sparringpartner. Hun insteek hierbij is om de meest uiteenlopende zaken vooraf goed te regelen, zodat mogelijke problemen achteraf voorkomen kunnen worden. Deze hulpvraag sluit naadloos aan bij onze proactieve manier van werken, die eveneens gericht is op het voor zijn van mogelijke juridische problemen of conflicten.

Naast het adviseren en bijstaan van schoolbesturen, medezeggenschapsraden en werknemers in het onderwijs, organiseren wij met enige regelmaat kennisbijeenkomsten, zoals workshops en trainingen, over juridische issues binnen het onderwijs. Bijvoorbeeld over onderwerpen als formatie en reorganisatie, verzuim en re-integratie, arbeidsongeschiktheid en ziekte, CAO en rechtspositie werknemers (primair of voortgezet onderwijs), rechtspositie ouders en leerlingen alsmede Wet Werk en Zekerheid. Wilt u op de hoogte blijven van onze kennisbijeenkomsten? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. Dan mist u niets.

Over Bas

Bas Vorstermans is met ruim tien jaar ervaring een ervaren rot in de onderwijsadvocatuur. Bas heeft van 2007 tot 2010 als juridisch adviseur bij Bureau Katholiek Onderwijs (BKO), later gefuseerd in Verus, rechtsbijstand verleend en juridisch advies gegeven aan schoolbesturen. Aansluitend heeft Bas bij VBS tot 2016 zijn advisering aan  schoolbesturen gecontinueerd. Bij VBS zijn circa 230 schoolbesturen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten. In 2016 heeft Bas zich als zelfstandig advocaat aangesloten bij het in onderwijsrecht gespecialiseerde Advocatenkantoor Dijkgraaf. In januari 2018 heeft Bas samen met Noor Dietvorst Cascade advocaten opgericht.

Bas schrijft met enige regelmaat artikelen over zijn vakgebied, is de vaste columnist van het vakblad ‘Basisschool Management’ (Kluwer) en is co-auteur van het ‘Basisboek Onderwijsrecht’ (Sdu, 2017).

Met wielrennen, hardlopen en klimmen laadt Bas graag de batterij op om opdrachtgevers continu juridisch te kunnen adviseren en bij te staan.

Bas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

– Onderwijsrecht
– Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is Bas verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  • Lidmaatschappen
    • Bestuurslid Vereniging voor Onderwijsrecht (VVO)
    • Haagse Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten
    • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Opleidingen
    • Postacademische Leergang Arbeidsrecht (Pala)

Over Noor

Noor Dietvorst heeft meer dan 15 jaar juridische ervaring in de onderwijssector. Hiermee is zij zeer goed ingevoerd in het onderwijs. Noor is 13 jaar als advocaat verbonden geweest aan de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS), waarbij circa 230 schoolbesturen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs zijn aangesloten. In januari 2017 is Noor, onder de handelsnaam van het in onderwijsrecht gespecialiseerde Advocatenkantoor Dijkgraaf, een eigen juridische advies- en procespraktijk gestart op het gebied van onderwijs- en arbeidsrecht. In die hoedanigheid heeft Noor de voorgaande werkzaamheden gecontinueerd. In januari 2018 heeft Noor samen met Bas Vorstermans Cascade advocaten opgericht.

Uitgeverij PICA heeft twee boeken uitgebracht, die door Noor zijn geschreven, te weten Onderwijsrecht (2016) en de Wet Werk en Zekerheid in het onderwijs: nieuwe regels voor ontslag, flexarbeid en WW (2017). Klik hier voor een recensie van het laatstgenoemde boek. De opbrengst van deze boeken wordt gedoneerd aan Villa Joep, het fonds voor neuroblastoom kinderkanker.

Met enige regelmaat verzorgt Noor juridische modules voor het vak onderwijswet- en regelgeving van C-LiON / Via Vinci Academy.
Haar spaarzame vrije tijd besteedt Noor graag aan reizen, muziek en lezen.

Noor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

– Onderwijsrecht

Op grond van deze registratie is Noor verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Over Arzu

Arzu Yandere heeft 10 jaar juridische ervaring op het gebied van onderwijsrecht. Van 2009 tot 2016 heeft Arzu gewerkt als jurist onderwijsrecht bij de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). In deze functie heeft zij een veelheid aan schoolbesturen bijgestaan. Tussen juni 2014 en februari 2015 heeft Arzu deze functie gecombineerd met het interim directeurschap van de basisschool Elif in Hoorn. Eerder heeft zij het bestuur van deze school begeleid met de oprichting ervan. Vanaf 2016 is Arzu als zelfstandig advocaat verbonden geweest aan Spuistraat 10 advocaten. In deze functie heeft zij zich primair beziggehouden met onderwijsrechtelijke vraagstukken, zowel in opdracht van schoolbesturen als op verzoek van ouders, leerlingen en personeel. In november 2018 heeft Arzu zich aangesloten bij Cascade advocaten.

In haar vrije tijd ontwerpt en naait Arzu kleding voor zichzelf.

Arzu heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

– Onderwijsrecht

Op grond van deze registratie is Arzu verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.