Nieuws

Fietsenstalling school

Meer ruimte voor nieuwe scholen?

De vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) is een vrijheid waarmee men een school kan oprichten. Die vrijheid wordt echter afgebakend door voorwaarden die in de wet- en regelgeving zijn opgenomen. Een van deze voorwaarden is dat een school een erkende religieuze of levensbeschouwelijke grondslag dient te hebben. Ouders en leerlingen herkennen zich niet altijd […]

cascade-onderwijsregelgeving

Schooljaar 2018/2019 is alweer halverwege. Bent u met uw school al goed voorbereid op de professionele dialoog over werkverdeling en tijd?

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe CAO-PO 2018-2019 niet veel nieuws met zich mee te brengen. Het werkverdelingsplan dat u dient op te stellen hoeft pas op 1 augustus a.s. gereed te zijn. Dit lijkt nog heel ver weg. En wellicht heeft u het huidige overlegmodel al klaar liggen op de plank om als […]

Participatiefonds 2020: WW-kosten altijd gedeeltelijk voor rekening onderwijswerkgever

2019 is nog maar net gestart. Waarom zou u, als onderwijsbestuurder of leidinggevende in het primair of (voortgezet) speciaal onderwijs zich al drukmaken over 2020? Onlangs heeft het Participatiefonds haar plannen voor modernisering in 2020 uit de doeken gedaan, en die zullen voor u even schrikken zijn. Dit is geen ver-van-mijn-bed show, want het personeelslid […]

Wel of geen transitievergoeding bij herplaatsing na twee jaar ziekte?

In veel gevallen oordeelt het UWV na twee jaar ziekte en bij meer dan 35% arbeidsongeschikt dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn bij de eigen werkgever en dat er geen uitzicht is op herstel binnen 26 weken. De werknemer krijgt hiermee een WIA-uitkering. Vervolgens gaat de werkgever doorgaans over tot beëindiging van het dienstverband en betaalt […]

Een meisje haalt op de opleiding iets uit haar kluisje

Voorkom problemen met de eindexamens – Lessen uit debacle VMBO Maastricht in vijf minuten

Honderden leerlingen die hun diploma mis dreigden te lopen, maanden van negatieve publiciteit, opstappende bestuurders, ophef over het aanblijven van een andere bestuurder en juridische stappen van ouders tegen de school, dat zijn slechts enkele van de vele gevolgen van onregelmatigheden bij het afnemen van de eindexamens bij het VMBO Maastricht. Wat ging er precies […]

De Wet Arbeidsmarkt in Balans en de gevolgen voor het primair onderwijs

De Wet Arbeidsmarkt in Balans en de gevolgen voor het primair onderwijs  Nieuwe regels voor ontslag, transitievergoeding en de ketenbepaling in het primair onderwijs in zicht: wat gaat er veranderen?  U heeft het vast al voorbij zien komen in de media: er komen nieuwe regels voor de wijze waarop personeel in dienst van het schoolbestuur […]

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.