Nieuws

cascade-onderwijsregelgeving

Scholier (12) mag toch meedoen aan afscheidsmusical

Wij zijn verheugd namens onze cliënten het volgende te kunnen mededelen: De 12-jarige scholier uit Den Haag die dreigde te worden uitgesloten van de Groep 8-musical mag a.s. maandag toch meedoen aan de uitvoering van zijn klas. Dit is de uitkomst van intensief overleg tussen school en zijn ouders. Een kort geding waarbij de ouders […]

6 TIPS BIJ GESCHILLEN OVER DE BEOORDELING VAN EINDEXAMENS

Terwijl op veel plekken in Nederland de vlag is uitgehangen vanwege het behalen van een diploma aan een middelbare school, is dit ook de tijd van het jaar waarin soms de gemoederen hoog oplopen omdat een eindexamenkandidaat niet is geslaagd. Steeds vaker stellen kandidaten de beoordeling van een examen door de correctoren ter discussie, vooral […]

Cascade advocaten neemt deel aan Advocaat voor de klas

In het Nederlandse onderwijs wordt amper aandacht besteed aan het recht. Kinderen leren nauwelijks hoe belangrijk recht en de rechtstaat is, hoe verweven het is met het dagelijkse leven en vooral: hoe het wèrkt. Wat de kracht is van argumenten. Waarom je rekening moet houden met belangen van anderen. Kritisch denken. Actief burgerschap. Daarom heeft […]

20181009_Cascade-39

Regels voor de aanvraag van de compensatieregeling van de transitievergoeding per 1 april 2020

De Regeling compensatie transitievergoeding treedt in werking met ingang van 1 april 2020 en is het gevolg van de wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij langdurige ziekte. Deze nieuwe wet heeft artikel 7:673 e BW toegevoegd dat bepaalt dat het UWV op verzoek van het schoolbestuur (bezien vanuit […]

doelgroep3

Nieuwe regeling aanpak onderwijsachterstanden vanaf 1 augustus 2019

Basisscholen hebben tot en met het huidige schooljaar twee soorten bekostiging ontvangen vanuit de rijksoverheid om onderwijsachterstanden tegen te gaan: bekostiging op basis van de gewichtenregeling en de regeling impulsgebieden. Het vaststellen van de leerlingengewichten gebeurde aan de hand van het ouderverklaringen waarin zij hun opleidingsniveau aangaven. In de afgelopen jaren is het toezicht op […]

Cascade_publicaties

De complexe rechtspositie van de onderwijsbestuurder

Bas Vorstermans, Advocaat arbeidsrecht en onderwijsrecht, Cascade advocaten Wie de positie van bestuurder van een onderwijsorganisatie op zich neemt, neemt een grote verantwoordelijkheid op zich. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie en voor de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurder heeft een binnen de organisatie unieke positie, en ook […]

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.