Nieuws

20181009_Cascade-39

Regels voor de aanvraag van de compensatieregeling van de transitievergoeding per 1 april 2020

De Regeling compensatie transitievergoeding treedt in werking met ingang van 1 april 2020 en is het gevolg van de wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij langdurige ziekte. Deze nieuwe wet heeft artikel 7:673 e BW toegevoegd dat bepaalt dat het UWV op verzoek van het schoolbestuur (bezien vanuit […]

doelgroep3

Nieuwe regeling aanpak onderwijsachterstanden vanaf 1 augustus 2019

Basisscholen hebben tot en met het huidige schooljaar twee soorten bekostiging ontvangen vanuit de rijksoverheid om onderwijsachterstanden tegen te gaan: bekostiging op basis van de gewichtenregeling en de regeling impulsgebieden. Het vaststellen van de leerlingengewichten gebeurde aan de hand van het ouderverklaringen waarin zij hun opleidingsniveau aangaven. In de afgelopen jaren is het toezicht op […]

Cascade_publicaties

De complexe rechtspositie van de onderwijsbestuurder

Bas Vorstermans, Advocaat arbeidsrecht en onderwijsrecht, Cascade advocaten Wie de positie van bestuurder van een onderwijsorganisatie op zich neemt, neemt een grote verantwoordelijkheid op zich. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie en voor de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurder heeft een binnen de organisatie unieke positie, en ook […]

Fietsenstalling school

Meer ruimte voor nieuwe scholen?

De vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) is een vrijheid waarmee men een school kan oprichten. Die vrijheid wordt echter afgebakend door voorwaarden die in de wet- en regelgeving zijn opgenomen. Een van deze voorwaarden is dat een school een erkende religieuze of levensbeschouwelijke grondslag dient te hebben. Ouders en leerlingen herkennen zich niet altijd […]

cascade-onderwijsregelgeving

Schooljaar 2018/2019 is alweer halverwege. Bent u met uw school al goed voorbereid op de professionele dialoog over werkverdeling en tijd?

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe CAO-PO 2018-2019 niet veel nieuws met zich mee te brengen. Het werkverdelingsplan dat u dient op te stellen hoeft pas op 1 augustus a.s. gereed te zijn. Dit lijkt nog heel ver weg. En wellicht heeft u het huidige overlegmodel al klaar liggen op de plank om als […]

Participatiefonds 2020: WW-kosten altijd gedeeltelijk voor rekening onderwijswerkgever

2019 is nog maar net gestart. Waarom zou u, als onderwijsbestuurder of leidinggevende in het primair of (voortgezet) speciaal onderwijs zich al drukmaken over 2020? Onlangs heeft het Participatiefonds haar plannen voor modernisering in 2020 uit de doeken gedaan, en die zullen voor u even schrikken zijn. Dit is geen ver-van-mijn-bed show, want het personeelslid […]

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.