Nieuws

Kika MARAthon in New York 1b

Cascade advocaten sponsort de Run for Kika MARAthon in New York

Op zondag 3 november 2019 heeft de 10de editie plaatsgevonden van de marathon van New York voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Ruim 42 kilometer lang en met ca. 50.000 deelnemers is deze marathon de grootste van de wereld. Cascade Advocaten was een van de trotse sponsoren van deze NY marathon door het T-shirt van de […]

20181009_Cascade-39

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: wel of geen transitievergoeding bij salarisvermindering?

In september 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zogenoemde Kolom-zaak waarbij is bepaald dat er een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd is als er sprake was van een noodzakelijke vermindering van de arbeidsomvang én als de vermindering substantieel (ten minste 20%) en structureel is. Hiervan is sprake in geval van een vermindering van de […]

doelgroep3

Update slapende dienstverbanden

Update slapende dienstverbanden Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als (enige) reden dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. Ook onderwijswerkgevers houden het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer soms […]

Cascade_werkwijze

Investeren in het schoolgebouw in PO en SO: wat is wel en niet toegestaan?

Investeren in het schoolgebouw in PO en SO: wat is wel en niet toegestaan? Als onderdeel van de lumpsumfinanciering ontvangt ieder schoolbestuur een bedrag voor het onderhoud en de energiekosten. Dit is de materiële instandhouding. Scholen van primair en speciaal onderwijs mogen de door het Rijk verstrekte lumpsumbekostiging uitsluitend aanwenden voor de bekostiging van het […]

Zal de fusietoets afgeschaft worden?

Zal de fusietoets afgeschaft worden? In de sectorwetten is geregeld onder welke voorwaarden een fusie voorafgaande toestemming van de minister van OCW behoeft. Afhankelijk van het aantal leerlingen of het aantal scholen is een fusie in het PO, VO en (V)SO al dan niet toetsplichting. Een toetsplichtige fusie kan onder een lichte fusietoets of een […]

Fietsenstalling school

Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ aangenomen door de Tweede Kamer

In een eerder artikel op onze website heeft u kunnen lezen over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Als dit voorstel wet wordt zijn scholen niet meer verplicht om een religieuze of levensbeschouwelijke richting te kiezen voor het oprichten van scholen. Daarnaast zal de belangstelling worden bepaald aan de hand van hetgeen ouders aangeven. […]

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.