def030-031_BSM03Juridisch

Bij een voorgenomen ontslag van een personeelslid dient het schoolbestuur tijdig bedacht te zijn op een mogelijk lidmaatschap van de medezeggenschapsraad om te voorkomen dat ontslag door de kantonrechter wordt geweigerd. Een lidmaatschap bij de medezeggenschapsraad kan onder omstandigheden namelijk beschouwd worden als een opzegverbod, maar dat is lang niet in alle gevallen zo. Dit artikel zoomt in op de juridische (on)mogelijkheden van ontslag en schetst daarbij ook een aantal voorbeelden uit de jurisprudentie.

Lees artikel (PDF)