Geen transitievergoeding bij herplaatsing?

Is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte wordt herplaatst in een andere functie met een lager salaris? Dat is de inzet van een rechtszaak waar de Hoge Raad zich over heeft gebogen.

Waar gaat de zaak over?

Een leerkracht werd ziek. Na 2 jaar oordeelde het UWV dat de werkneemster niet geschikt was voor de eigen functie, maar wel voor de functie van onderwijsassistent. De werkgever herplaatste werkneemster dan ook in deze functie. In de functie van leerkracht had werkneemster een arbeidsomvang van 1,0. Als onderwijsassistent werd zij benoemd voor 0,8. Volgens de bedrijfsarts was dat immers de maximale belastbaarheid. In de Kolom-beschikking is reeds geoordeeld dat een transitievergoeding verschuldigd is bij een structurele vermindering van de arbeidstijd van tenminste 20%. Werkneemster maakte in ieder geval aanspraak op de transitievergoeding wegens vermindering van de arbeidstijd.

Hoe zit het met het inkomensverlies wegens herplaatsing in een lagere functie?

De werkneemster was mening dat zij aanspraak maakte op de transitievergoeding als gevolg van de salarisvermindering wegens herplaatsing in een lagere functie. De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden was dus of een vermindering van het salaris als gevolg van een functiewijziging ook recht geeft op een transitievergoeding naar evenredigheid van de salarisvermindering.

Nee, zegt de Hoge Raad in de beslissing van 17 april 2020. De Hoge Raad geeft aan dat de transitievergoeding niet is verschuldigd voor verlies van inkomen anders dan een (gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij een inkomensverlies als gevolg van herplaatsing is er geen sprake van een substantiële vermindering van de arbeidsduur, waardoor geen aanspraak op een (gedeeltelijke) transitievergoeding bestaat.

Inmiddels heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan. De zaak is hiermee tot een einde gekomen.

Wat weten we nu over de aanspraak op een transitievergoeding?

  • Als een werknemer gedeeltelijk (ten minste voor 20%) wordt ontslagen, maakt de werknemer aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.
  • Als een werknemer wordt herplaatst in een andere functie, maakt de werknemer geen aanspraak op de transitievergoeding.
  • Als een werknemer wordt herplaatst in een andere functie met een kleinere omvang, maakt de werknemer enkel aanspraak op de transitievergoeding voor de vermindering van de arbeidsomvang.