Anja-Cascade-advocaten-web

Even voorstellen: de nieuwe advocaat-mediator Anja

Anja Bogaard is gestart als gerechtssecretaris in Amsterdam en nog net voor het millennium beëdigd als advocaat te Haarlem. In 2014 heeft Anja de kans gekregen om een mediation opleiding te volgen ten aanzien van conflicthantering en geschillenbeslechting.

Na een aanstelling aanvaard te hebben als extern vertrouwenspersoon van een aantal PO scholen – en een opleiding tot gecertificeerd vertrouwenspersoon te hebben afgerond – is Anja het onderwijsklachtenrecht ingerold. Vervolgens is Anja aan de slag gegaan als advocaat onderwijshuisvesting bij Verus (vereniging van Christelijke Schoolbesturen). Anja heeft bij Verus met twee collega’s een aanvang gemaakt met het op de kaart zetten van bemiddeling in het onderwijs.

Anja zet zich graag in voor de onderwijssector om zo haar steentje bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs dat uiteindelijk ten goede komt aan het kind. Anja heeft in het voorjaar 2022 de specialisatie arbeidsmediation afgerond en zij heeft daarmee haar kennis van het arbeidsrecht opgefrist en specifieke arbeidsmediationskills ontwikkeld.

Bij Cascade advocaten krijgt Anja nu de prachtige gelegenheid om als advocaat-mediator in het onderwijsrecht werkzaam te zijn. Anja zal de dienstverlening van Cascade advocaten uitbreiden met het aanbod op het terrein van onderwijshuisvesting, contractenrecht, klachtenrecht en (arbeids)mediation in het onderwijs.

Anja onderscheidt zich in de advocatuur doordat zij als advocaat-mediator niet alleen met een juridische bril kijkt naar een dossier, maar met een open blik probeert te achterhalen welke juridische en niet -juridische belangen er spelen om zodoende mee te denken aan een oplossing die recht doet aan het gehele probleem en niet slechts de juridische geschilpunten. Echter, als de andere partij geen gedragen oplossing wenst, schuwt zij het nemen van rechtsmaatregelen in het belang van haar cliënt geenszins.

In haar vrije tijd is Anja naast vertrouwenspersoon ook buurtbemiddelaar en spendeert zij graag haar vrije tijd met haar gezin, familie en vrienden. Een goed boek, sterke espresso, wandeling of tennis, goed diner, museum of schouwburgbezoek, brengt al snel het benodigde plezier in haar leven.