Cascade advocaten neemt deel aan Advocaat voor de klas

In het Nederlandse onderwijs wordt amper aandacht besteed aan het recht. Kinderen leren nauwelijks hoe belangrijk recht en de rechtstaat is, hoe verweven het is met het dagelijkse leven en vooral: hoe het wèrkt. Wat de kracht is van argumenten. Waarom je rekening moet houden met belangen van anderen. Kritisch denken. Actief burgerschap. Daarom heeft de JuniorJurist Academie samen met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het project Advocaat voor de klas opgezet.

In zes weken tijd worden de kinderen door een jurist, een advocaat en de eigen docent klaargestoomd voor een oefenrechtbank die uiteindelijk de workshop afsluit. Hierna zijn de elf- en twaalfjarigen afgestudeerde juniorjuristen.

Dankzij de steun van de NOvA kunnen groepen 8 van basisscholen kosteloos meedoen aan het project Advocaat voor de klas. En dat niet alleen: ook veel advocaten leveren belangeloos een bijzondere bijdrage als Advocaat voor de klas.

Op 21 juni 2019 heeft Noor Dietvorst de oefenrechtbank begeleid voor groep 7 en 8 van de J.H. Snijdersschool in Rijswijk. De leerlingen werden verdeeld in verschillende groepen, en speelden achtereenvolgens twee oefenrechtbanksessies na waarbij er een strafrechtelijke meervoudige kamer zitting werd nagebootst. Aan de hand van twee waargebeurde zaken werden het OM, de advocaten van de verdachte, de getuigen en natuurlijk ook de verdachte gevraagd naar hun betoog. Na afloop verliet de meervoudige kamer de klas om te beraadslagen en het vonnis te vellen. De beste groep heeft een oorkonde gekregen voor hun prestaties. De leerlingen vonden de bijeenkomst erg geslaagd en kijken terug op een leuke middag.

 

Is dit project ook iets voor uw school? Meer informatie daarover kunt u inwinnen bij n.dietvorst@cascadeadvocaten.nl. Het project Advocaat voor de klas is gratis aan te vragen via de bijgaande link:  https://www.advocatenorde.nl/dossier/advocaat-voor-de-klas