Cascade advocaten

Workshop: Breng uw privacybeleid up to date

Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben meer verplichtingen. Organisaties hebben verantwoordingsplicht; zij moeten aantonen dat zij door organisatorische en technische maatregelen voldoende doen om persoonsgegevens te beschermen.

Onderwijsorganisaties verwerken veel persoonsgegevens. Zoals over hun personeel, over hun leerlingen en ouders. De komende tijd zult u als onderwijsorganisatie dus moeten gebruiken om te voldoen aan de nieuwe regels die per 25 mei 2018 gelden.

U dient bijvoorbeeld in kaart te brengen welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel u dit doet. Daarnaast dient u te onderbouwen waarom u deze persoonsgegevens verwerkt en hoe lang u die gegevens wilt bewaren. Daarbij geldt ‘dataminimalisatie’ als uitgangspunt: U mag niet méér gegevens verwerken dan nodig voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. De nieuwe wet introduceert naast een verantwoordingsplicht ook in veel gevallen de verplichting een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Ook dient veelal bij nieuwe werkwijzen met persoonsgegevens een gegevensbeschermingseffectbeoordeling te worden uitgevoerd. Er komt dus veel op u af.

Lees hier meer over de AVG.

Cascade advocaten biedt u, in samenwerking met Wille Donker Advocaten, Pro Management Onderwijs Support en Arno Coenders Training en Advies, een modulair op te bouwen dienstverleningspakket aan om uw onderwijsorganisatie AVG-proof te maken.

Module 0: Voorlichtingsworkshop (kosteloos)

Wilt u meer weten over de nieuwe privacyregelgeving? En bent u geïnteresseerd in ons onderstaande aanbod? Dan kunt u zich tijdens een van onze voorlichtingsworkshops op 14 februari of 8 maart 2018 concreet laten voorlichten over de AVG en laten overtuigen van ons aanbod. Onze voorlichtingsworkshops op 14 februari of 8 maart vinden plaats van 14.00 tot 16.00 u bij Pro Management Onderwijs Support in Delft (Burgemeestersrand 59, 2625 NV Delft).

Schrijft u zich in voor de voorlichtingsworkshop (kosteloos).

Module 1: Privacyhandboek + drie implementatie workshops (€ 2.250 exclusief BTW)

Om uw organisatie AVG-proof te maken, is nodig dat u uw privacybeleid in lijn brengt met de nieuwe privacyregels. U kunt zelf het wiel uitvinden, maar voor onze begeleiding maken wij gebruik van het door Wille Donker Advocaten ontwikkelde privacyhandboek. Wij bieden u dit privacyhandboek, een introductiebijeenkomst en twee praktijkgerichte implementatieworkshops aan voor een scherpe prijs. Tijdens de introductiebijeenkomst krijgt u verdiepende voorlichting over de AVG en uitleg over het privacyhandboek. Tijdens de implementatieworkshops worden enkele thema’s uit het privacyhandboek nader uitgediept, kunt u met andere schoolbesturen van gedachten wisselen en vragen stellen.

Inschrijven voor deze cyclus is mogelijk tot 21 maart 2018. Schrijft u zich in voor het privacyhandboek + drie implementatie workshops.

De introductieworkshop vinden in ieder geval plaats op vrijdag 6 april vanaf 13.00 u bij Cascade advocaten in Den Haag. De datum van de daaropvolgende implementatie workshops wordt bepaald in overleg met de deelnemende schoolbesturen. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er aanvullende implementatie workshops gepland.

Module 2: Ondersteuningsstrippenkaart (€ 600 exclusief BTW)

In aanvulling op module 1 kunnen schoolbesturen kiezen voor vier uur helpdeskondersteuning door Cascade advocaten. Indien een vraag dermate gecompliceerd is dat deze hooggespecialiseerde kennis vergt, zullen wij in overleg met u een gespecialiseerde privacy-advocaat van Wille Donker Advocaten inschakelen (o.b.v. € 200 per uur exclusief BTW). Uiteraard kunnen meerdere strippenkaarten worden afgenomen.

Module 3: Implementatiehulp (op offertebasis)

Hoe zorgt u dat iedereen binnen de school zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden op het vlak van privacybescherming? En van wat dat betekent voor het omgaan met ICT-middelen? Hoe gaat u in de praktijk om met social media op school, in het licht van het opgestelde beleid? Arno Coenders Training & Advies adviseert over dit soort vragen en verzorgt workshops op scholen voor medewerkers en/of leerlingen, zodat de koppeling tussen beleid en praktijk maximaal geborgd is. Het privacyaanbod van Cascade advocaten en de dienstverlening van Arno Coenders ICT en Advies liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar.