Artikelen door cascade

Cascade advocaten biedt nu ook onderwijsmediation aan

Naast procederen in de rechtbank en het schikken van juridische geschilpunten is mediation ook een wijze van geschilbeslechting om snel tot een oplossing te komen. Bij onderwijsmediation voeren deelnemers op basis van vrijwilligheid en onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider een gesprek over een conflict dat is ontstaan op school. Bij Cascade advocaten kunt u vanaf nu terecht bij Anja Bogaard voor onderwijsmediation kwesties.

Ontslag wegens grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs: hoe pak je dat aan?

Meer dan ooit staat grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in de schijnwerpers. Het beste is natuurlijk om dit als werkgever zoveel mogelijk te voorkomen, een gedragscode of beroepscode voor de sociale omgang binnen een organisatie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het kan echter gebeuren dat een werknemer zich alsnog schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dit vraagt een zorgvuldige afhandeling om het vertrouwen en de veiligheid binnen de organisatie te behouden.

Even voorstellen: de nieuwe advocaat-mediator Anja

Anja Bogaard is gestart als gerechtssecretaris in Amsterdam en nog net voor het millennium beëdigd als advocaat te Haarlem. In 2014 heeft Anja de kans gekregen om een mediation opleiding te volgen ten aanzien van conflicthantering en geschillenbeslechting.