Artikelen door Bas Vorstermans

De school als bestuursorgaan bij ontheffing leerplicht

Een schooldirecteur moet een duizendpoot zijn om het reilen en zeilen van de school goed te leiden. Een van de vele taken van de schooldirecteur is het beslissen op verzoeken om vrijstelling van geregeld schoolbezoek. In dit nieuwsitem wordt de rol van de schooldirecteur die zo’n aanvraag beoordeelt besproken.

Tennisbond krijgt vijf ton boete van Autoriteit Persoonsgegevens

Kan u dat ook overkomen?
Onlangs kwam in het nieuws dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan tennisbond KNLTB een boete oplegt van 525.000 euro voor het verkopen van persoonsgegevens. De bond had in 2018 gegevens van duizenden leden verstrekt aan twee sponsoren, zodat zij hen konden benaderen met aanbiedingen. Kan zoiets ook gebeuren in het onderwijs?

Update slapende dienstverbanden

Update slapende dienstverbanden Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als (enige) reden dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. Ook onderwijswerkgevers houden het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer soms […]

Scholier (12) mag toch meedoen aan afscheidsmusical

Wij zijn verheugd namens onze cliënten het volgende te kunnen mededelen: De 12-jarige scholier uit Den Haag die dreigde te worden uitgesloten van de Groep 8-musical mag a.s. maandag toch meedoen aan de uitvoering van zijn klas. Dit is de uitkomst van intensief overleg tussen school en zijn ouders. Een kort geding waarbij de ouders […]

6 TIPS BIJ GESCHILLEN OVER DE BEOORDELING VAN EINDEXAMENS

Terwijl op veel plekken in Nederland de vlag is uitgehangen vanwege het behalen van een diploma aan een middelbare school, is dit ook de tijd van het jaar waarin soms de gemoederen hoog oplopen omdat een eindexamenkandidaat niet is geslaagd. Steeds vaker stellen kandidaten de beoordeling van een examen door de correctoren ter discussie, vooral […]

De complexe rechtspositie van de onderwijsbestuurder

Bas Vorstermans, Advocaat arbeidsrecht en onderwijsrecht, Cascade advocaten Wie de positie van bestuurder van een onderwijsorganisatie op zich neemt, neemt een grote verantwoordelijkheid op zich. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie en voor de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurder heeft een binnen de organisatie unieke positie, en ook […]

Participatiefonds 2020: WW-kosten altijd gedeeltelijk voor rekening onderwijswerkgever

2019 is nog maar net gestart. Waarom zou u, als onderwijsbestuurder of leidinggevende in het primair of (voortgezet) speciaal onderwijs zich al drukmaken over 2020? Onlangs heeft het Participatiefonds haar plannen voor modernisering in 2020 uit de doeken gedaan, en die zullen voor u even schrikken zijn. Dit is geen ver-van-mijn-bed show, want het personeelslid […]

Voorkom problemen met de eindexamens – Lessen uit debacle VMBO Maastricht in vijf minuten

Honderden leerlingen die hun diploma mis dreigden te lopen, maanden van negatieve publiciteit, opstappende bestuurders, ophef over het aanblijven van een andere bestuurder en juridische stappen van ouders tegen de school, dat zijn slechts enkele van de vele gevolgen van onregelmatigheden bij het afnemen van de eindexamens bij het VMBO Maastricht. Wat ging er precies […]

Wijziging reglement Participatiefonds per 1 januari 2019

 Wijziging reglement Participatiefonds per 1 januari 2019: Einde van de pro forma ontbinding als grondslag vergoedingsverzoek? Het nieuwe reglement 2018-2019 brengt per 1 augustus 2018 geen opvallende wijzigingen met zich mee. Wel opvallend is de  aangekondigde wijziging per 1 januari 2019 van artikel 4:3. Dit artikel ziet op de ontbinding bij de kantonrechter. Op dit […]

Modernisering van het Participatiefonds per 2020: Wees voorbereid

Modernisering van het Participatiefonds per 2020: Wees voorbereid Schoolbesturen hebben het vast al gelezen in de brief van 15 maart 2018 welke aan de onderwijssector voor primair en speciaal onderwijs is gestuurd: het Participatiefonds gaat moderniseren, en daar hangt (waarschijnlijk) een prijskaartje aan. Het Participatiefonds denkt al jaren na over een vereenvoudiging van nieuw reglement […]