Cascade advocaten

Gespecialiseerd in de onderwijssector

Persoonlijk en betrokken. Professioneel en deskundig. Wij zijn als advocaat voor 100% gespecialiseerd in de onderwijssector.

Welkom bij Cascade advocaten. Met meer dan 45 jaar juridische ervaring en een diep gewortelde kennis van het onderwijs, adviseren wij succesvol schoolbesturen, medezeggenschapsraden en werknemers in het onderwijs.

Onze doelgroepen

Schoolbesturen

Het onderwijs wordt steeds complexer. Dat maakt uw rol als schoolbestuur er niet eenvoudiger op. Zeker niet als u eens niet op één lijn komt met ouders, personeelsleden of de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Of als u behoefte heeft aan een klankbord. Bijvoorbeeld bij een voorgenomen fusie of reorganisatie. Dan is het fijn als u kunt terugvallen op juridische experts, die uw taal spreken en tegelijkertijd geworteld zijn in de onderwijssector. Cascade advocaten staat dagelijks schoolbesturen bij over de meest uiteenlopende onderwerpen. Met enige regelmaat betreft het onderwerpen, die niet tot uw directe expertise behoren.

medezeggenschapsraden

Als medezeggenschapsraad doet u uw uiterste best om mee te denken met de schoolleiding. Dat is niet altijd even makkelijk. Met name als u het een keer niet met elkaar eens wordt. Dan is het zaak om, te midden van alle emotie, het hoofd koel te houden.


Professionele bestuurders

Ook als professioneel bestuurder van een schoolbestuur heeft u soms juridisch advies nodig over uw positie. U kunt een meningsverschil krijgen met de raad van toezicht of met het toezichthoudend bestuur over bijvoorbeeld het te voeren beleid of uw beloning.


Werknemers

Als werknemer in het onderwijs haalt u dagelijks het beste in uzelf naar boven. Of u nu voor de klas staat of juist achter de schermen actief bent. Soms gebeurt er echter iets, waardoor de relatie met de schoolleiding, of met het docentenkorps, onder druk komt.


Ouders

Ook als ouder(s) kunt u een geschil hebben met de school van uw kind(eren). Dit gaat vaak gepaard met emoties. Deze emoties vertroebelen niet zelden een heldere kijk op de situatie. Daarom is het fijn als u kunt sparren met iemand, die u helpt om de zaken scherp en in het juiste perspectief te zien.

Wat cliënten zeggen

“Daar waar bepaalde vragen onze expertise overstijgen, schakelt De Kleine Prins de kennis van anderen in. Zeker als het gaat om juridische vraagstukken en een cao die aan veranderingen onderhevig is. Op juridisch gebied laten wij ons al jaren ondersteunen door Bas Vorstermans. Niet alleen vanwege de uitgebreide noodzakelijke kennis die Bas heeft, maar ook door de waardevolle adviezen die wij krijgen bij de uitvoering van onze taken.
De werkwijze van Bas Vorstermans sluit aan bij onze werkwijze: expertise die gedeeld wordt, goede communicatie en geen 9/5 mentaliteit, waardoor er snel en oplossingsgericht meegedacht wordt.”

“De samenwerking met Noor Dietvorst is gestart in de tijd dat Noor werkzaam was voor de VBS. Wij hebben Noor Dietvorst leren kennen als iemand die beschikt over actuele juridische kennis. Noor verdiept zich grondig in haar juridische zaken, handelt daadkrachtig en heeft een prettige en snelle wijze van communiceren. Haar inzet, flexibiliteit en enthousiasme waarmee ze zaken benadert, werken prettig. Wij waarderen de samenwerking tevens omdat er enerzijds wordt meegedacht met ons als klant, echter anderzijds voldoende kritische benadering is naar ons als klant. Er wordt een duidelijk plaatje geschetst met diverse mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s.

We wensen Noor Dietvorst en Bas Vorstermans dan ook veel succes toe met Cascade advocaten en hopen dat de vruchtbare samenwerking ook in de toekomst kan blijven bestaan.”

“Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland maakt al jaren gebruik van de expertise van Bas Vorstermans en Noor Dietvorst en zijn zeer tevreden over de slagvaardige professionele aanpak die oplossingsgericht is en waarbij ook oog is voor menselijke kant van het juristenvak: werkend vanuit hoofd, hart en handen, zoals wij voorstaan. Wij wensen beiden een goede doorstart bij Cascade.”

“Bas Vorstermans heeft mij als advocaat bijgestaan in het arbeidsgeschil dat ik als bestuurder van een school voor voortgezet onderwijs had met het toezichthoudende deel van het bestuur. Hij heeft in deze complexe situatie de juiste balans gevonden tussen professionele begeleiding en oog voor de menselijke maat. Bas heeft een strategie uitgestippeld die aansloot bij mijn behoefte en die tot een optimaal resultaat heeft geleid. Ik kan de dienstverlening van Cascade advocaten aanbevelen.”

In Noor Dietvorst heeft onze medezeggenschapsraad afgelopen maanden de broodnodige steun gevonden in een conflict met ons schoolbestuur aangaande het advies en instemmingsrecht van de MR. Zij weet hoe dit proces gaat verlopen en voorziet ons van vlijmscherpe teksten als het gaat om de juridische kanten van dit advies. Ze is niet alleen zelf vakinhoudelijk erg sterk, maar weet ook de juiste personen bij het proces te betrekken om tot een nog sterker advies te komen. Zonder haar input zouden we in ons hemd staan! 

Als nieuwe P&O adviseur in de complexe wereld van het arbeidsrecht in het onderwijs heeft Noor Dietvorst mij goed en vakkundig ondersteund in diverse juridische casussen en dossiers. Noor beschikt over grondige kennis en veel ervaring. Deze weet ze op een fijne en heldere manier over te brengen waarbij ze aan de ene kant adviseert vanuit het juridische kader en aan de andere kant het belang van de werkgever niet uit het oog verliest. Noor verdiept zich goed in de vraag, onderzoekt het dossier grondig en levert maatwerk.  Ook de workshops van Noor en Bas Vorstermans waarderen wij en zijn zeker van toegevoegde waarde voor ons.

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.